Před přihlášením na zkoušku, musí žadatel v pokladně magistrátu uhradit správní poplatek za zkoušku a předat jej autoškole. Bez správního poplatku nebude udělen termín zkoušky.

Část I.

Test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích se provádí na ulici Sokolská třída 32 v Ostravě (zkušební místnost magistrátu města Ostravy). V testu je 25 otázek, maximum bodů je 50 a minimum pro úspěšné složení je 43. Na test má žadatel 30min. Pokud test nesloží alespoň na 43 bodů, není připuštěn k praktické části zkoušky.

Část II.

Druhá část zkoušky má dvě části. První probíhá na cvičné ploše, viz níže a druhá po jejím úspěšném složení dále v provozu, kdy žák jede samostatně na motocyklu a učitel s žákem za ním ve vozidle. Pokud je vše tak jak má být, zkouška dopadá dobře.

1.1 Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.

2.1 Provedení jízdy při nízké rychlosti – následování zkušebního komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)

2.2 Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí cca 4 km.h-1.

2.3 Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1.

2.4 Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h-1.

2.5 Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutí druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu.

2.6 Dráha pro úkony v pomalé rychlosti.

3.1 provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1.

3.2 Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1).

4.1 Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).

4.2 Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).

 

Kontakt

Budova jazykové školy Cloverleaf
vchod z boku od ulice Ruské (né přes školu)
Dolni 248/31 (3. patro)
Ostrava Zábřeh
70030

Pondělí a středa
16:30 až 17:00
Teorie po dohodě

č.ú. : 2611804349/0800
+420 731 053 441 otisk@autoskolaotisk.cz