Ceník základních kurzů

!!! NESLIBUJEME NEJLEPŠÍ CENU ALE KVALITNÍ VÝUKU !!!  

S ohledem na změnu zákona 247/2000 sb. a prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb. se výrazně změnila výuka a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění a průběh závěrečných zkoušek pro všechny skupiny motocyklů. Výrazně stoupla náročnost, požadavky na žadatele a s tím samozřejmě náklady na celý kurz. Zákon stanoví i nadále minimální počet jízd na 13 po 45minutách. Tento počet jízd nemusí každému žadateli stačit, aby bezpečně zvládl všechny úkony, zvládnutí motocyklu v provozu a samostatnou jízdu. Proto základní cena nemusí být konečná. Našim cílem rozhodně nebude cenu uměle navyšovat, ale bylo by nebezpečné jít na závěrečnou zkoušku, pokud není žadatel 100% připraven. I tato možnost tady samozřejmě existuje, ale žadatel v tomto případě podepisuje dokument, ve kterém celou odpovědnost za případné škody na zdraví, či majetku bere na sebe. Řídit motorku je krásné a zároveň velice nebezpečné. Uděláme vše pro to, abychom Vás to naučili.

 Kurz s našimi motocykly od 1.1. 2024

         V ceně kurzu je i zapůjčení moto vybavení na celý kurz  a jízda navíc před zkouškou ZDARMA! ! !
 

  Skupina  A (teorie + 13+1 praktických jízd)                                    17500,-

  Skupina  A2 (teorie +13+1 praktických jízd)                                   17500,-

  Skupina AM, A1 (teorie + 21 praktických jízd)                                22000,-

  !!! U skupiny AM a A1 máme v ceně 8 jízd navíc nad rámec zákona !!!

  Jízda navíc 45min (na motocyklu s učitelem)                                    800,-

  Jízda navíc 45min (samostatně v provozu a na cvičišti)                   1000,-

 Rozšíření z A1-A2 nebo z A2-A (4x 45min)                                       8000,-

 Vrácení řidičáku sk. A1, A2, A (4x 45min)                                          8000,-

 Sdružený výcvik sk. A2 + B (teorie + 13 jízd A + 28 jízd B)              34000,-

 Sdružený výcvik sk. A + B (teorie + 13 jízd A + 28 jízd B)                34000,-

Neomluvená absence na jízdě min 24h předem                                    500,-  

Kurz na vlastním motocyklu od 1.1.2024

          Vlastní motocykl ve výcviku na sk. A, A2,  (teorie + 13+1 jízd)              13000,-
          Vlastní motocykl ve výcviku na sk. AM, A1 (teorie + 21 jízd)                 16000,-
 

   Jízda navíc na vlastním motocyklu 45min                                                700,-

 

Kurz bezpečné jízdy na okruhu Motopark Ostrava

        Intenzivní celodenní kurz bezpečné jízdy pro max.10 osob .....................  3500,-
        Termíny vypisujeme průběžně.

 

Číslo účtu :  2611804349/ 0800

         Variabilní symbol : datum narození žáka

         Poznámka pro příjemce : jméno žáka    

 

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, budova na ul. 30. dubna 635/35 v přízemí na pokladně č.dv.117, 118) správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen před přihlášením na zkoušku  z odborné způsobilosti, bez něj magistrát neudělí termín.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Magistrát města Ostravy :

  • První zkouška z odborné způsobilosti:....................................700,-Kč
  • Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy):......100,-Kč
  • Opakovaná zkouška z praktické jízdy:.....................................400,-Kč

Motoškola:

  • první zkouška v ceně kurzu
  • Opakovaná zkouška :...........1000,-Kč

 

POZOR ! ! !

Některé motoškoly (autoškoly) nezveřejňují ceny za opakovanou zkoušku. Pokud je motoškola (autoškola) nechce sdělit, může jít o pochybnou praxi s vyděláváním na předem nezveřejňovaných poplatcích za neúspěšnost u zkoušky.

Kontakt

Budova jazykové školy Cloverleaf
vchod z boku od ulice Ruské (né přes školu)
Dolni 248/31 (3. patro)
Ostrava Zábřeh
70030

Pondělí a středa
16:30 až 17:00
Teorie po dohodě

č.ú. : 2611804349/0800
+420 731 053 441 otisk@autoskolaotisk.cz